WYN-RO701

技术参数:

额定电压: 220V~                      

额定频率:  50Hz                  

制水功率:24W~40W

进水压力:  0.1-0.4MPa          

净水流量 :7.8L/h~15.6L/h        

适用水质 :市政自来水

产品尺寸:195x365x335mm
滤芯组合:PP+UDF+PP+RO+T33


功能特点:

集成水路板设计,减少漏水隐患

电路集成,水电分离,安全无忧

极致之美,小巧精致,占用面积仅为A4纸大小

内置不锈钢水箱,无桶大流量出水

插接式滤芯,简单两步,自主DIY轻松换芯

返回顶部